اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1395 / 9 / 25 نفرات برتر 2مین جشنواره ملی کارتون شهر+من معرفی شدند


نفر اول: مهناز یزدانی

ایران کارتون:

علی شعبانی: دبیر بخش کارتون

نفر دوم: سهیل محمدی

نفر سوم: علیرضا پاکدل

محمود شکرایه: شایسته تقدیر

معصومه سادات موسوی: شایسته تقدیر

ناصر مقدم: شایسته تقدیر
ایران کارتون ضمن تبریک برای این هنرمندان خوب کشورمان آرزوی کسب موفقیت های روزافزون دارد.


نفر اول: مهناز یزدانی

ایران کارتون:

علی شعبانی: دبیر بخش کارتون

نفر دوم: سهیل محمدی

نفر سوم: علیرضا پاکدل

محمود شکرایه: شایسته تقدیر

معصومه سادات ...

Currently unrated
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions