اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1396 / 3 / 21 نخستین جشنواره کارتون "تفکیک پسماند از مبدا" برگزیدگان خود را شناخت


نفر اول: فخرالدین دوست محمد


نفر دوم: محمدعلی خلجی

نفر سوم: محمد افلاک

نفر چهارم: حمید قالیجاری

نفر پنجم: سعید صادقی

نفر ششم: یلدا هاشمی نژاد


نفر هفتم: عفت امجدی پور

نفر هشتم: اسماعیل بابایی

نفر نهم: ساقی محمودی

نفر دهم: داریوش مهردلان

نفر اول: فخرالدین دوست محمد


نفر دوم: محمدعلی خلجی

نفر سوم: محمد افلاک

نفر چهارم: حمید قالیجاری

نفر پنجم: سعید صادقی

نفر ششم: یلدا هاشمی ...
Currently unrated


مطالب مرتبطخانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions