اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1396 / 3 / 9 نتایج 5مین جشنواره بین المللی کارتون Niels Bugge دانمارک اعلام شد


نفر اول: پیتر دجائگر از بلژیک

ایران کارتون:

نتایج 5مین جشنواره بین المللی کارتون Niels Bugge دانمارک که با موضوع "ارتباط" بگزار شده بود اعلام شد.

نفر دوم: الکساندر فنیانیکوف از اوکراین

نفر سوم: ولادان نیکولیچ از صربستان


نفر اول: پیتر دجائگر از بلژیک

ایران کارتون:

نتایج 5مین جشنواره بین المللی کارتون Niels Bugge دانمارک که با موضوع "ارتباط" بگزار شده بود اعلام ...

Currently unrated
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions