اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1395 / 1 / 14 نتایج مسابقه بین المللی کارتون DHC مجارستان اعلام شد


جایزه اول: آرمن هامونانگان از اندونزی

ایران کارتون:

نتایج مسابقه بین المللی کارتون DHC مجارستان که با موضوع "گرمایش خانه و منافع استفاده از سیستم گرمایش مرکزی برای عموم" برگزار شده بود اعلام شد.

جایزه دوم: دارکو درجویچ از مونته نگرو

جایزه سوم: هالاچ گزا از مجارستان

دیپلم افتخار: گوآی بائو گای از چین

دیپلم افتخار: ژان شنگ بو از چین

دیپلم افتخار: با بیلیگ از چین


جایزه اول: آرمن هامونانگان از اندونزی

ایران کارتون:

نتایج مسابقه بین المللی کارتون DHC مجارستان که با موضوع "گرمایش خانه و منافع استفاده از سیستم ...

Currently unrated


مطالب مرتبطخانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions