اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1397 / 10 / 8 نتایج دومین مسابقه فرهنگی هنری ایران ساخت اعلام شد


برنده جایزه اصلی: جابر اسدی

ایران کارتون:

نتایج دومین مسابقه فرهنگی هنری ایران ساخت اعلام شد.

در بخش کارتون این جشنواره جابر اسدی موفق به کسب جایزه اصلی شد و مهدی عزیزی، ناصر مقدم و محمود نظری نیز جایزه ویژه را به خود اختصاص دادند.

مهدی عزیزی

ناصر مقدم

محمود نظری

همچنین در بخش پوستر میثم گل بابایی موفق به کسب جایزه اصلی شد و احمد وجدان نژاد، محمدعلی حلیمی و نعیمه پاک نیت نیز جایزه ویژه را به خود اختصاص دادند.

برنده جایزه اصلی: میثم گل بابایی

احمد وجدان نژاد
محمدعلی حلیمی

نعیمه پاک نیت

لازم به ذکر است در بخش تصویرسازی این جشنواره هیچ اثری شایسته دریافت جایزه شناخته نشد. 


برنده جایزه اصلی: جابر اسدی

ایران کارتون:

نتایج دومین مسابقه فرهنگی هنری ایران ساخت اعلام شد.

در بخش کارتون این جشنواره جابر اسدی موفق به ...

Currently unrated


مطالب مرتبطخانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions