اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1397 / 1 / 27 نتایج جشنواره کارتون مایا کاماچ هند اعلام شد


ایران کارتون:

نتایج جشنواره کارتون مایا کاماچ هند اعلام شد.

در این جشنواره سعید صادقی، امیر سهیلی و مهدی عزیزی موفق به کسب لوح تقدیر شدند.

ایران کارتون ضمن تبریک برای این هنرمندان خوب کشورمان آرزوی کسب موفقیت های روزافزون دارد.

اثر سعید صادقی

اثر امیر سهیلی

اثر مهدی عزیزی


ایران کارتون:

نتایج جشنواره کارتون مایا کاماچ هند اعلام شد.

در این جشنواره سعید صادقی، امیر سهیلی و مهدی عزیزی موفق به کسب لوح تقدیر ...

Currently unrated
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions