اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1394 / 9 / 30 نتایج بخش کارتون جشنواره هنرهای تجسمی محمد (ص) پیامبرمهربانی اعلام شد


ایران کارتون:

جایزه اول: حمید قالیجاری

جایزه دوم: عفت امجدی پور

جایزه سوم: سعید صادقی

جایزه چهارم: حمید صوفی

جایزه پنجم: حسین رحیم خانی

ایران کارتون ضمن تبریک برای این هنرمندان خوب کشورمان خصوصا استاد رحیم خانی آرزوی کسب موفقیت های روزافزون را دارد.


ایران کارتون:

جایزه اول: حمید قالیجاری

جایزه دوم: عفت امجدی پور

جایزه سوم: سعید صادقی

جایزه چهارم: حمید صوفی

جایزه پنجم: حسین رحیم خانی

ایران ...

Currently unrated
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions