اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1396 / 6 / 26 نتایج بخش کارتون اولین همایش ملی هنری آب و تراب اعلام شد


جایزه اول: مهناز یزدانی از اصفهان 

ایران کارتون:

نتایج بخش کارتون اولین همایش ملی هنری آب و تراب که با موضوع "ازدواج و خانواده و نشر آن در بین جوانان و خانواده‌ها" برگزار شده بود اعلام شد.

جایزه دوم: حامد مرتضوی علوی از خراسان شمالی 

جایزه سوم: یلدا هاشمی نژاد از اردبیل 


جایزه اول: مهناز یزدانی از اصفهان 

ایران کارتون:

نتایج بخش کارتون اولین همایش ملی هنری آب و تراب که با موضوع "ازدواج و خانواده و ...

Currently unrated
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions