اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1396 / 4 / 31 نتایج اولین مسابقه بین المللی کارتون و کاریکاتور مراکش اعلام شد


جایزه ویژه: یلدا هاشمی نژاد
ایران کارتون:

a1.jpg

جایزه اول: اوساما حجاج از اردن

a2.jpg

جایزه دوم: جیتت کاستانا از اندونزی

a3.jpg

جایزه سوم: مارکو دآگوستینو از ایتالیا

a4.jpg

جایزه ویژه: عبدلله درکائویی از مراکش

a8.jpg

جایزه ویژه: لو جی از چین

a6.jpg

جایزه ویژه: نناد اوستوجیک از کرواسی

a7.jpg

جایزه ویژه: جلال هاجیر از مراکش

p2.jpg

جایزه ویژه: علی حسین سامیق از بحرین

p10.jpg

جایزه ویژه: منصور البکری از عراق

  p4.jpg

جایزه ویژه: محمد آجک از مراکش

p3.jpg

جایزه ویژه: عدنان جبیر از مراکشجایزه ویژه: یلدا هاشمی نژاد
ایران کارتون:

a1.jpg

جایزه اول: اوساما حجاج از اردن

a2.jpg

جایزه دوم: جیتت کاستانا از اندونزی

a3.jpg

جایزه سوم: مارکو دآگوستینو از ایتالیا ...

Currently unrated
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions