اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1395 / 8 / 16 معرفی سه نفر برتر اولین مسابقه پی‌نما (کمیک استریپ)


نفر دوم: اثر علی‌رضا اسدی در دو صفحه

نبرد رستم و ارژنگ

sohrabi2

sohrabi3

نفر اول: حمید سهرابی در سه صفحه

page01

page02

page03

page04

page05

نفر سوم: رضا عربستانی‌نو در پنج صفحه

نفر دوم: اثر علی‌رضا اسدی در دو صفحه

نبرد رستم و ارژنگ

sohrabi2

sohrabi3

نفر اول: حمید سهرابی در سه صفحه

page01

page02

page03

page04

page05

نفر سوم: رضا عربستانی‌نو در پنج صفحه
Currently unrated
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions