اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1395 / 7 / 15 معرفی دعاء العدل هنرمند کارتونیست مصری


دعاء العدل به عنوان کارتونیست در روزنامه "ال دستور" و مجلات "روز الیوسف" و "صباح الخیر" در شهر قاهره در مصرفعالیت دارد.
این هنرمند مطرح مصری اخیرا در روزنامه معتبر"المصری الیوم" مشغول به کار شده است.
او در زمینه طراحی کودکان نیز با نشریات "قطرالندا"، "علاء الدین" و"باسم" همکاری دارد.
دعاء العدل در سال ۲۰۰۹ برنده جایزه روزنامه نگاری برتر در بخش کارتون شد.


دعاء العدل به عنوان کارتونیست در روزنامه "ال دستور" و مجلات "روز الیوسف" و "صباح الخیر" در شهر قاهره در مصرفعالیت دارد.
این هنرمند مطرح ...

Currently unrated
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions