اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1395 / 7 / 15 مرحله نهایی داوری بخش کارتون و کاریکاتور 4مین جشنواره جهانی هنر مقاومت انجام شد


روز چهارشنبه چهاردهم مهرماه سال ۱۳۹۵ داوری نهایی بخش کارتون و کاریکاتور چهارمین جشنواره جهانی هنر مقاومت انجام شد.
آقایان حبیب الله صادقی، سیدمسعود شجاعی طباطبایی و محمدرضا دوست محمدی از میان ۸۳۰ اثررسیده در این بخش ۴۰۰ اثر را برای نمایشگاه انتخاب کردند، و در دو بخش کارتون و کاریکاتور و در هر بخش ۵ نفر برتر مشخص شدند. قضاوت این آثار در محل بنیاد روایت فتح انجام شد.
نمایشگاه این مسابقه در محل فرهنگسرای صبا از روز سوم آذرماه افتتاح خواهد شد.
گفتنی است کتاب جشنواره سوم مقاومت در این دوره منتشر می شود و مسئولین جشنواره در تلاشند تا از کتاب چهارم نیزرونمایی به عمل آید.


روز چهارشنبه چهاردهم مهرماه سال ۱۳۹۵ داوری نهایی بخش کارتون و کاریکاتور چهارمین جشنواره جهانی هنر مقاومت انجام شد.
آقایان حبیب الله صادقی، سیدمسعود شجاعی ...

Currently unrated


مطالب مرتبطخانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions