اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1394 / 8 / 3 لیست اسامی هنرمندان شرکت کننده در مسابقه سراسری "آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری از نگاه عکاسان و کارتونیست ها" (بخش کارتون)


ایران کارتون:

بخش آموزش و پژوهش:

محمد آقامیرزا

امیرارسلان احمدی نژاد

محمدرضا اکبری

مجید اسلام پناهی

عفت امجدی پور

مهسا اسکندری

محسن اسدی

جابر اسدی

اسماعیل بابایی

محمود برخورداری

علیرضا پاکدل

بهنام پورمهدی

جواد تکجو

ندا تنهایی مقدم

اکبر تراب پور

مصطفی جعفری فرد

بهمن جلالی نوکنده

علی حاجیان

محمدعلی خلجی

مجید داودی

مرضیه دارایی

رحمان دادگستر

یاسر دلفان

یاسر دلفان

زینب دادمحمدی

علی ذاکرزاده یزد

شهرام رضایی

ناصر راد

اسد سلامتی

طاهر شعبانی

ندا شجاعی

طلیعه شیخ زاده

مریم شریعت

سعید صادقی

حمید صوفی

همایون عبدالرحیمی

مهدی عزیزی

یوسف علیمحمدی

پویا عبدلی

بهروز فیروزی

حمید قالیجاری

عارفه قربانی

احسان گنجی

علی معصومی

سهیل محمدی

زهرا مقدم

فریبا محمدی

سعید ندایی

حسین نقیب

فرزانه وزیری تبار

بابک ولی پور گودرزی

یلدا هاشمی نژاد

آیت نادری

عباس ناصری

مهناز یزدانی

بخش فنّاوری و نوآوری:

محمود آزادنیا

امیرارسلان احمدی نژاد

مجید اسلام پناهی

سامان احمدی

عفت امجدی پور

حسن امیدی

محسن اسدی

شهرزاد ارحمی پور

محمود برخورداری

مهرداد بهرامی

جعفر پورقهرمان

بهنام پورمهدی

علیرضا پاکدل

محبوبه پاکدل

جواد تکجو

اکبر تراب پور 

ندا تنهایی مقدم

مصطفی جعفری فرد

محمدرضا جلیلی 

بهمن جلالی نوکنده

علی حاجیان

محمدعلی خلجی

طیبه خلیلی مهر

الهام خلیلی مهر

ساناز خادم یحیوی

مجید داودی

زینب دادمحمدی

یاسر دلفان

علی ذاکرزاده یزد

شهرام رضایی

اسد سلامتی

مریم شریعت

نیما شاه میری

داود صفری

سعید صادقی

جواد طریقی اکبرپور

همایون عبدالرحیمی

مهدی عزیزی

وحید علیمحمدی

پویا عبدلی

حمید قالیجاری

هادی کاظمی

مسعود کیشانی

احسان گنجی

سهیل محمدی

علی معصومی

ناصر مقدم

فریبا محمدی

زهرا مقدم

عباس ناصری

فرزانه وزیری تبار

یلدا هاشمی نژاد

آیت نادری

عارف نیازی

مهناز یزدانی

برای آگاهی از شرایط شرکت در این مسابقه اینجا را کلیک کنید.


ایران کارتون:

بخش آموزش و پژوهش:

محمد آقامیرزا

امیرارسلان احمدی نژاد

محمدرضا اکبری

مجید اسلام پناهی

عفت امجدی پور

مهسا اسکندری

محسن اسدی

جابر اسدی ...

Current rating: 1


مطالب مرتبطخانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions