اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1397 / 3 / 30 فراخوان 3مین مسابقه بین المللی کارتون Kolašin مونته نگرو اعلام شد


ایران کارتون:

موضوع:

کوه ها و دریا (از جاذه های گردشگری در مونته نگرو این که می توان در یک روز هم در دریا شنا کرد و هم اسکی!)

شرایط:

هر شرکت کننده می تواند 3 اثر ارسال نماید.

آثار کارتون باید گرافیکی و مناسب برای چاپ روی تیشرت باشد.

جوایز:

جایزه اول: 300 یورو به همراه تندیس، لوح تقدیر و تی شرت

جایزه دوم: 200 یورو به همراه تندیس، لوح تقدیر و تی شرت

جایزه سوم: 100 یورو به همراه تندیس، لوح تقدیر و تی شرت

مهلت ارسال آثار:

30 تیرماه 1397

نشانی ارسال آثار:

festivalkarikature@opstinakolasin.me


ایران کارتون:

موضوع:

کوه ها و دریا (از جاذه های گردشگری در مونته نگرو این که می توان در یک روز هم در دریا شنا ...

Currently unrated
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions