اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1396 / 6 / 5 فراخوان 29مین دوسالانه بین المللی کارتون تولنتینو ایتالیا


ایران کارتون:

موضوع بخش کارتون:

صداقت

موضوع بخش کاریکاتور:

شخصیت های برجسته

شرایط:

هر شرکت کننده می تواند حداکثر 3 اثر در اندازه ی دلخواه ارسال نماید.

به همراه آثار باید فرم شرکت در مسابقه ارسال شود.

بر روی آثار ارسالی باید امضای اورژینال درج گردد.

آثار ارسالی نباید قبلا برنده یا منتشر شده باشد.

جوایز بخش کارتون:

نفر اول: 2500 یورو

نفر دوم: 1000 یورو

نفر سوم: 500 یورو

جایزه بخش کاریکاتور:

2000 یورو

مهلت ارسال آثار:

17 مهر 1396

نشانی ارسال آثار:

Secretariat of the "29th International Biennial of Humor in Art" - Palazzo Sangallo, Piazza della Libertà, 18 - 62029 TOLENTINO (Italy)

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مسابقه اینجا را کلیک کنید.


ایران کارتون:

موضوع بخش کارتون:

صداقت

موضوع بخش کاریکاتور:

شخصیت های برجسته

شرایط:

هر شرکت کننده می تواند حداکثر 3 اثر در اندازه ی دلخواه ...

Currently unrated
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions