اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1394 / 6 / 16 فراخوان 15مين مسابقه بين المللی كارتون اوكراين


ايران كارتون:

موضوع:

خوش بینی و بدبینی

شرايط:

- آثار اصل، كپي با كيفيت و ديجيتال پذيرفته مي شود.

-اندازه آثار ارسالي بايد A4 باشد.

- محدوديتي در تعداد آثار ارسالي وجود ندارد.

- پشت هر اثر بايد نام كامل، آدرس، تلفن و ايميل درج گردد.

- به همراه آثار بايد فرم شركت در مسابقه و عکس نيز ارسال گردد.

جايزه:

16000 گريونا 

مهلت ارسال آثار:

8 آبان 1395

نشاني ارسال آثار:

Cartoonists Association A / I 185, Kiev, 03142, Ukraine

براي كسب اطلاعات بيشتر و دريافت فرم شركت در مسابقه اينجا را كليك كنيد.


ايران كارتون:

موضوع:

خوش بینی و بدبینی

شرايط:

- آثار اصل، كپي با كيفيت و ديجيتال پذيرفته مي شود.

-اندازه آثار ارسالي بايد A4 باشد.

- محدوديتي ...

Currently unrated
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions