اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1395 / 2 / 1 فراخوان 12مین مسابقه بین المللی کارتون SOLIN کرواسی


ایران کارتون:

موضوعات:

1/ آزاد

2/ باستان شناسی

شرایط:

- آثار ارسالی باید اصل باشد.

- پشت آثار باید نام کامل و آدرس درج گردد.

- هر شرکت کننده می تواند حداکثر 5 اثر ارسال نماید.

- حداکثر اندازه آثار ارسالی باید A3 باشد.

جوایز:

یک جایزه 1012 یورویی

سه جایزه شهر سولین

مهلت ارسال آثار:

 11 مرداد 1395 

نشانی ارسال آثار:

12.INTERNATIONAL CARTOON, FESTIVAL SOLIN 2016, «DOM ZVONIMIR», Kralja Zvonimira 50, 21210 Solin, CROATIA


ایران کارتون:

موضوعات:

1/ آزاد

2/ باستان شناسی

شرایط:

- آثار ارسالی باید اصل باشد.

- پشت آثار باید نام کامل و آدرس درج گردد.

- هر شرکت ...

Currently unrated


مطالب مرتبطخانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions