اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1398 / 5 / 2 فراخوان 10مین مسابقه "چِلگـی" کارتون و کاریکاتور ایران / بجنورد


ایران کارتون:

چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران، جشنواره ای برای معرفی استعدادهای تازه در این حوزه می باشد که با همکاری خانه کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی و سایت مجله ی کارتون هر چهل روز یک بار برگزار می گردد.

موضوع:

کارتون: مرغ همسایه غاز است

کاریکاتور: استاد جعفر بهرامی / پیشکسوت موسیقی مقامی

شرایط:

ـ هر هنرمند مي‌تواند در هر بخش حداکثر 6 اثر ارسال نمايد.

ـ اندازه آثار ارسالی بايد A4 یا A3 و فرمت JPG و رزولوشن باید 300dpi باشد.

- در قسمت موضوع ایمیل قید گردد مربوط به مسابقه ی چِلگی.

ـ به همراه آثار باید نام کامل، شماره تماس ثابت و همراه، آدرس دقیق پستی و بیوگرافی هنرمند در یک فایل نوشتاری (Word) به انضمام تصویر هنرمند ارسال گردد.

جوایز:

نفرت اول هر بخش 2 میلیون ریال و نقد اثر توسط یکی از اساتید کشور

نفرات دوم و سوم در هر بخش: لوح تقدیر و دوره چند جلدی کاتالوگ جشنواره های کارتون

نکته:

هنرمندی که بیشترین امتیاز را در طی دوره یکساله چِلگی بدست آورد، در دهمین جشنواره سالانه حوزه هنری خراسان شمالی به عنــوان کمک داور به تیم داوری اضافه خواهد شد.

نفر اول: سه امتیاز

نفر دوم: دو امتیاز

نفر سوم: یک امتیاز

مهلت ارسال آثار:

12 مردادماه 1398

نشانی ارسال اثر:

Cartoonhoze@gmail.com


ایران کارتون:

چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران، جشنواره ای برای معرفی استعدادهای تازه در این حوزه می باشد که با همکاری خانه کاریکاتور حوزه ...

Currently unrated


مطالب مرتبطخانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions