اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1396 / 2 / 3 فراخوان نخستین مسابقه جهانی کارتون نیش خط / 1396


ایران کارتون:

موضوعات:
الف: كارتون، دنيا را جاي بهتري مي كند
ب: مطبوعات ركن چهارم دموكراسي
شرایط:
هر شرکت کننده می تواند حداکثر 5 اثر ارسال نماید.
اندازه آثار ارسالی باید A۴ یا A۳، فرمت JPG، كيفيت ۳۰۰ dpi باشد.
 به همراه آثار باید نام کامل، نشانی و شماره تماس ارسال گردد.
جوایز:
جایزه نخست: 1000 دلار و تندیس نیشخط
جایزه دوم: 500 دلار و تندیس نیشخط
جایزه سوم: 300 دلار و تندیس نیشخط
۱۰ لوح تقدیر
مهلت ارسال آثار:
31 خرداد 1396

ایران کارتون:

موضوعات:
الف: كارتون، دنيا را جاي بهتري مي كند
ب: مطبوعات ركن چهارم دموكراسي
شرایط:
هر شرکت کننده می تواند حداکثر 5 اثر ...
Currently unrated


مطالب مرتبطخانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions