اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1397 / 7 / 2 فراخوان مسابقه بین المللی کارتون Brain Sneezing اسلواکی اعلام شد


ایران کارتون:

موضوع:

معلق، پشتک و ...

شرایط:

- هر شرکت کننده می تواند حداکثر 5 اثر اصل ارسال نماید.

- حداکثر اندازه آثار ارسالی باید آ4 باشد.

جوایز:

نفر اول: 500 یورو

نفر دوم: 300 یورو

نفر سوم: 200 یورو

مهلت ارسال آثار:

29 آبان 1397

برای ارسال آثار اینجا را کلیک کنید.

اگر برای ارسال آثار از طریق فوق مشکل داشتید می توانید از طریق ایمیل زیر ارسال نمایید.

info@cartooneast.com

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.


ایران کارتون:

موضوع:

معلق، پشتک و ...

شرایط:

- هر شرکت کننده می تواند حداکثر 5 اثر اصل ارسال نماید.

- حداکثر اندازه آثار ارسالی باید آ4 باشد ...

Currently unrated


مطالب مرتبطخانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions