اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1397 / 7 / 22 فراخوان بخش کارتون جشنواره هنری هفته پژوهش


ایران کارتون:
برگزارکننده:
دبيرخانه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري
موضوع:
فرصت‌ها و چالشهاي ملي
زيرعنوان ها:
مديريت آب و خاک
حمل و نقل و آلودگي محيط زيست
سلامت و درمان
فرهنگ و سرمايه اجتماعي
فضاي مجازي
بخش ها:
پژوهشگران و دانشجويان
دانشآموزان
شرايط:
هر هنرمند می تواند حداکثر 3 اثر ارسال نماید.
اندازه آثار ارسالی باید A4 باشد.
آثار ارسالی باید با حجم حداقل 3 مگابايت و حداکثر 5 مگابايت با کیفیت 300 dpi و فرمت JPG باشد.
هنرمندان بايد از طريق نشاني اينترنتي www.atf.gov.ir در جشنواره ثبت نام و آثار خود را ارسال کنند.
جوايز:
بخش دانش آموزان:
نفر اول: 3 ميليون تومان به همراه لوح تقدير
نفر دوم: 2 ميليون تومان به همراه لوح تقدير
نفر سوم: 1 ميليون تومان به همراه لوح تقدير
بخش دانشجويان و پژوهشگران:
نفر اول: 4 ميليون تومان به همراه لوح تقدير
نفر دوم: 3 ميليون تومان به همراه لوح تقدير
نفر سوم: 2 ميليون تومان به همراه لوح تقدير
مهلت ارسال آثار:
30 آبان 1397
براي کسب اطلاعات بيشتر با 02186085506 داخلي 130، 131 و 136 تماس بگيريد.


ایران کارتون:
برگزارکننده:
دبيرخانه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري
موضوع:
فرصت‌ها و چالشهاي ملي
زيرعنوان ها:
مديريت آب و خاک
حمل و نقل ...

Current rating: 1


مطالب مرتبطخانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions