اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1396 / 2 / 12 سیدمسعود شجاعی طباطبایی داور 49مین جشنواره بین المللی کارتون اسکوپیه مقدونیه شد


ایران کارتون:

اعضای هیئت داوران 49مین جشنواره بین المللی کارتون اسکوپیه مقدونیه معرفی شدند.

در این جشنواره علاوه بر سیدمسعود شجاعی طباطبایی از ایران، آنجل بولیگان از مکزیک، سیران جفرلی از آذربایجان، دمیرنواک از کرواسی، رودی گیسنس از بلژیک و مایک جانکولفسکی از مقئونیه به قضاوت آثار ارسالی خواهند پرداخت.


ایران کارتون:

اعضای هیئت داوران 49مین جشنواره بین المللی کارتون اسکوپیه مقدونیه معرفی شدند.

در این جشنواره علاوه بر سیدمسعود شجاعی طباطبایی از ایران، آنجل ...

Currently unrated
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions