اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1395 / 1 / 16 جایزه دوم 2مین مسابقه طنز گرافیکی PERNAMBUCO برزیل به علیرضا نصرتی رسید


ایران کارتون:

نتایج 2مین مسابقه طنز گرافیکی PERNAMBUCO برزیل که با موضوع حقوق بشر (مسائل حقوق بشر از جمله خشونت علیه زنان، تبعیض قومی، عدم تحمل مذهبی، استثمار کودکان و نوجوانان و ... مورد توجه قرار گیرد.) برگزار شده بود اعلام شد.

گفتنی است در بخش کارتون این جشنواره جایزه دوم به علیرضا نصرتی تعلق گرفته است.

ایران کارتون ضمن تبریک برای این هنرمند خوب کشورمان آرزوی کسب موفقیت های روزافزون را دارد.


ایران کارتون:

نتایج 2مین مسابقه طنز گرافیکی PERNAMBUCO برزیل که با موضوع حقوق بشر (مسائل حقوق بشر از جمله خشونت علیه زنان، تبعیض قومی، عدم ...

Currently unrated


مطالب مرتبطخانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions