اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1394 / 12 / 20 جایزه دوم مسابقه بین المللی کارتون بخارست رومانی لغو شد


ایران کارتون:

چندی پیش نتایج مسابقه بین المللی کارتون بخارست رومانی اعلام شده بود که طبق آن جایزه دوم به والری چمیریوف تعلق گرفته بود.

اما پس از بررسی های به عمل آمده و به دلیل تشابه این کارتون با اثر جرارد هوفنونگ در سال 1955، این جایزه لغو شد.

گفتنی است در این جشنواره مهدیه صباغ کار، زینب دادمحمدی، ندا شجاعی و حمید صوفی از ایران موفق به کسب جایزه ویژه شده بودند.


ایران کارتون:

چندی پیش نتایج مسابقه بین المللی کارتون بخارست رومانی اعلام شده بود که طبق آن جایزه دوم به والری چمیریوف تعلق گرفته بود ...

Currently unrated
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions