اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1397 / 11 / 28 جایزه اول 27مین مسابقه ی بین المللی کارتون کلاهخود طلایی صربستان به شاهرخ حیدری رسید


اثر شاهرخ حیدری

ایران کارتون:

نتایج 27مین مسابقه ی بین المللی کارتون کلاهخود طلایی صربستان که با موضوع روابط برگزار شده بود اعلام شد.

دارکو درجویچ از مونته نگرو

آربن مکزی از آلبانی

در این جشنواره شاهرخ حیدری از ایران موفق به کسب جایزه اول شد و دارکو درجویچ از مونته نگرو و آربن مکزی از آلبانی به ترتیب جوایز دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.


اثر شاهرخ حیدری

ایران کارتون:

نتایج 27مین مسابقه ی بین المللی کارتون کلاهخود طلایی صربستان که با موضوع روابط برگزار شده بود اعلام شد.

دارکو ...

Current rating: 1


مطالب مرتبطخانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions