اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1394 / 11 / 1 تولید انیمیشن های فرهنگ سلامت در اصفهان


ایران کارتون:

ستاد فرهنگ سلامت سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان اقدام به ساخت و تولید انیمیشن هایی در ارتباط با فرهنگ سلامت با موضوعاتی چون: پرخوری، صبحانه، شام سنگین و ... نموده است.

علامل تولید این مجموعه عبارتند از:

کارگردان: آیت نادری، نویسنده: سمیرا مختاری، طراح کاراکتر: زهره کاظمی، انیماتورها: محمودرضا صنعتی و جمال الدین اعتباریان، سرپرست گویندگان: سید جواد ابطحی، گویندگان: بهزاد زرگر، فاطمه بکتاش، زهرا شبانی، فرشید ایل بیک، زهره کاظمی و آیت نادری


ایران کارتون:

ستاد فرهنگ سلامت سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان اقدام به ساخت و تولید انیمیشن هایی در ارتباط با فرهنگ سلامت با موضوعاتی چون ...

Currently unrated
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions