اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1395 / 6 / 20 تسلیت به همکار


ایران کارتون:

متاسفانه باخیر شدیم علی شافعی کارتونیست خوب کشورمان در غم از دست دادن مادر خود سوگوار است.

ایران کارتون ضمن عرض تسلیت برای آنمرحومه غفران واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می نماید.


ایران کارتون:

متاسفانه باخیر شدیم علی شافعی کارتونیست خوب کشورمان در غم از دست دادن مادر خود سوگوار است.

ایران کارتون ضمن عرض تسلیت برای ...

Currently unrated


مطالب مرتبطبرچسب ها

تسلیت | همکار

خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions