اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1395 / 6 / 1 تسلیت به همکار


ایران کارتون:

متاسفانه باخبر شدیم امیرحسن سازور هنرمند کارتونیست خوب کشورمان در غم از دست دادن پدر خود به سوگ نشسته است.

ایران کارتون ضمن عرض تسلیت، برای آن مرحوم غفران واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می نماید.


ایران کارتون:

متاسفانه باخبر شدیم امیرحسن سازور هنرمند کارتونیست خوب کشورمان در غم از دست دادن پدر خود به سوگ نشسته است.

ایران کارتون ضمن ...

Currently unrated


مطالب مرتبطبرچسب ها

تسلیت | همکار

خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions