اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1394 / 11 / 28 تسلیت به همکار


ایران کارتون:

متاسفانه باخبر شدیم علیرضا کریمی مقدم هنرمند خوب کشورمان غم از دست دادن پدر خود سوگوارند.

ایران کارتون ضمن عرض تسلیت، برای آنمرحوم غفران واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می نماید.


ایران کارتون:

متاسفانه باخبر شدیم علیرضا کریمی مقدم هنرمند خوب کشورمان غم از دست دادن پدر خود سوگوارند.

ایران کارتون ضمن عرض تسلیت، برای آنمرحوم ...

Currently unrated


مطالب مرتبطبرچسب ها

خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions