اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1394 / 10 / 19 تسلیت به همکار


ایران کارتون:

متاسفانه باخبر شدیم سرکار خانم پروین کرمانی از پیشکسوتان عرصه کارتون کشور در غم از دست دادن برادر خود سوگوارند.

ایران کارتون ضمن عرض تسلیت برای آنمرحوم غفران واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می نماید.


ایران کارتون:

متاسفانه باخبر شدیم سرکار خانم پروین کرمانی از پیشکسوتان عرصه کارتون کشور در غم از دست دادن برادر خود سوگوارند.

ایران کارتون ضمن ...

Currently unrated


مطالب مرتبطخانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions