اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1397 / 6 / 26 تسلیت به همکار


ایران کارتون:

متاسفانه باخبر شدیم حمید صوفی، هنرمند کارتونیست و کاریکاتوریست خوب کشورمان در غم از دست دادن پدر خود سوگوار است.

ایران کارتون ضمن عرض تسلیت برای آنمرحوم غفران واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارد.


ایران کارتون:

متاسفانه باخبر شدیم حمید صوفی، هنرمند کارتونیست و کاریکاتوریست خوب کشورمان در غم از دست دادن پدر خود سوگوار است.

ایران کارتون ضمن ...

Currently unrated


مطالب مرتبطخانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions