اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1396 / 9 / 27 تسلیت به همکار


ایران کارتون:

متاسفانه باخبر شدیم احسان گنجی، هنرمند کارتونیست خوب کشورمان در غم از دست دادن پدر خود سوگوار است.

ایران کارتون ضمن عرض تسلیت برای آنمرحوم غفران واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارد.


ایران کارتون:

متاسفانه باخبر شدیم احسان گنجی، هنرمند کارتونیست خوب کشورمان در غم از دست دادن پدر خود سوگوار است.

ایران کارتون ضمن عرض تسلیت ...

Currently unrated


مطالب مرتبطبرچسب ها

تسلیت | همکار

خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions