اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1397 / 9 / 3 تسلیت به همکاران


ایران کارتون:

متاسفانه باخبر شدیم امیر سهیلی، هنرمند کارتونیست خوب کشورمان و مسئول انجمن کارتون و کاریکاتور کردستان در سانحه رانندگی به دیار باقی شتافته است.

ایران کارتون ضمن عرض تسلیت به جامعه هنری برای آنمرحوم غفران واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارد.


ایران کارتون:

متاسفانه باخبر شدیم امیر سهیلی، هنرمند کارتونیست خوب کشورمان و مسئول انجمن کارتون و کاریکاتور کردستان در سانحه رانندگی به دیار باقی شتافته ...

Currently unrated


مطالب مرتبطبرچسب ها

تسلیت

خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions