اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1396 / 6 / 30 بهترین سایت کارتون و کاریکاتور دنیا را انتخاب کنید


ایران کارتون:

سایت سیریا کارتون کشور سوریه برای سومین بار اقدام به نظرسنجی برای انتخاب بهترین سایت کارتون و کاریکاتور دنیا نموده است.

شما می توانید تا تاریخ 9 مهرماه 1396 با نوشتن نام کامل، کشور و آدرس ایمیلتان، نشانی سه سایت برتر از نگاه خود را به شکل زیر به نشانی syriacartoon@gmail.com ارسال نمایید.

لازم به ذکر است در دو دوره برگزاری این نظرسنجی توسط سایت سیریا کارتون، سایت ایران کارتون حائز رتبه اول شده بود.


ایران کارتون:

سایت سیریا کارتون کشور سوریه برای سومین بار اقدام به نظرسنجی برای انتخاب بهترین سایت کارتون و کاریکاتور دنیا نموده است.

شما می ...

Currently unrated


مطالب مرتبطخانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions