اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1398 / 3 / 1 بزودی دومین مسابقه بین المللی ترامپیسم برگزار می شود


ایران کارتون:

بزودی فراخوان دومین مسابقه بین المللی کارتون و کاریکاتور ترامپیسم اعلام می گردد!

کاریکاتور: اثر شانکار پامارثی از هند

پوستر: اثر محمد صمدی


ایران کارتون:

بزودی فراخوان دومین مسابقه بین المللی کارتون و کاریکاتور ترامپیسم اعلام می گردد!

کاریکاتور: اثر شانکار پامارثی از هند

پوستر: اثر محمد صمدی

Currently unrated


مطالب مرتبطخانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions