اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1396 / 7 / 18 ایران کارتون بهترین وب سایت کارتون و کاریکاتور دنیا شد


ایران کارتون:

وب سایت ایران کارتون در نظرسنجی‌ِ وب سایت سیریاکارتون، برای سومین بار پیاپی موفق به کسب عنوان بهترین وب سایت کارتون و کاریکاتور دنیا شد!

همچنین وب سایت های تبریزکارتون و تبریزتونز به ترتیب رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

ایران کارتون ضمن تبریک برای مدیران وب سایت های تبریزکارتون و تبریزتونز آرزوی کسب موفقیت های روزافزون دارد.


ایران کارتون:

وب سایت ایران کارتون در نظرسنجی‌ِ وب سایت سیریاکارتون، برای سومین بار پیاپی موفق به کسب عنوان بهترین وب سایت کارتون و کاریکاتور ...

Currently unrated


مطالب مرتبطخانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions