اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1398 / 3 / 22 اعضای هیات داوران 8مین مسابقه "چِلگـی" کارتون و کاریکاتور ایران معرفی شدند


ایران کارتون:

بنا بر اعلام دبیرخانه چِلگی، هشتمین دوره این فراخوان را آقایان شهاب جعفرنژاد، نادر رحمانی و حمیدرضا حیات روشنایی در بخش کاریکاتور و آقایان آیدین ارجمندی، رضا جنگی و خانم شیرین قلی پور در بخش کارتون مورد قضاوت قرار خواهند داد.

چِلگی کارتون و کاریکاتور ایران با هدف استعداد یابی در میان هنرمندان و علاقمندان کشور و معرفی آنها به دنیای کارتون و کاریکاتور هر چهل روز با یک موضوع برگزار می گردد.


ایران کارتون:

بنا بر اعلام دبیرخانه چِلگی، هشتمین دوره این فراخوان را آقایان شهاب جعفرنژاد، نادر رحمانی و حمیدرضا حیات روشنایی در بخش کاریکاتور ...

Currently unrated


مطالب مرتبطخانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions