اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1397 / 7 / 30 اعضای هیات داوران 4مین جشنواره ملی کارتون شهر+من اراک معرفی شدند


ایران کارتون:

اعضای هیات داوران 4مین جشنواره ملی کارتون شهر+من اراک معرفی شدند.

در این جشنواره اساتید و هنرمندانی چون: جواد علیزاده، محسن نوری نجفی و علی شعبانی به همراه محمدحسین انصاری (دبیر جشنواره) به قضاوت آثار رسیده خواهند پرداخت.


ایران کارتون:

اعضای هیات داوران 4مین جشنواره ملی کارتون شهر+من اراک معرفی شدند.

در این جشنواره اساتید و هنرمندانی چون: جواد علیزاده، محسن نوری ...

Currently unrated


مطالب مرتبطخانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions