اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1398 / 4 / 5 اعضای هیات داوران 10مین جشنواره سراسری کارتون بوکان معرفی شدند


ایران کارتون:

در این جشنواره آقایان محمود نظری، سلیمان مام رحیمی و عباس ناصری آثار رسیده به این دوره را مورد قضاوت قرار خواهند داد.


ایران کارتون:

در این جشنواره آقایان محمود نظری، سلیمان مام رحیمی و عباس ناصری آثار رسیده به این دوره را مورد قضاوت قرار خواهند داد.

Currently unrated


مطالب مرتبطخانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions