اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1395 / 11 / 16 اعضای هیئت داوران نخستین جشنواره ملی کارتون هویت اصفهان معرفی شدند


ایران کارتون:

در این جشنواره علی شعبانی، آیت نادری، مسعود ضیایی زردخشویی، پیام پورفلاح و حمید قالیجاری به داوری آثار رسیده به جشنواره خواهند پرداخت.


ایران کارتون:

در این جشنواره علی شعبانی، آیت نادری، مسعود ضیایی زردخشویی، پیام پورفلاح و حمید قالیجاری به داوری آثار رسیده به جشنواره خواهند پرداخت.

Currently unrated


مطالب مرتبطخانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions