اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1394 / 8 / 26 اعضای هیئت داوران مسابقه سراسری "آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری از نگاه عکاسان و کارتونیست ها" (بخش کارتون)


ایران کارتون:

اعضای هیئت داوران بخش کارتون مسابقه سراسری "آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری از نگاه عکاسان و کارتونیست ها" معرفی شدند.

در این جشنواره کامبیز درم بخش، جواد علیزاده و سیدمسعود شجاعی طباطبایی به قضاوت آثار رسیده خواهند پرداخت.

لازم به ذکر است مهلت ارسال آثار ساعت 24 روز شنبه 30 آبان ماه 1394 بوده و تمدید نمی گردد. همچنین مراسم داوری آثار رسیده روز دوم آذر برگزار خواهد شد.

برای آگاهی از شرایط شرکت اینجا را کلیک کنید.

برای آگاهی از لیست اسامی هنرمندان شرکت کننده اینجا را کلیک کنید.


ایران کارتون:

اعضای هیئت داوران بخش کارتون مسابقه سراسری "آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری از نگاه عکاسان و کارتونیست ها" معرفی شدند.

در این جشنواره ...

Currently unrated
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions