اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1395 / 7 / 1 اعضای هیئت داوران مسابقه بین المللی کاریکاتور سالزبورگ معرفی شدند


ایران کارتون:

در این جشنواره گرهارد هادرر، سیبیله موسر، جرالد کولر و توماس ویزانی به داوری آثار رسیده به دبیرخانه خواهند پرداخت.


ایران کارتون:

در این جشنواره گرهارد هادرر، سیبیله موسر، جرالد کولر و توماس ویزانی به داوری آثار رسیده به دبیرخانه خواهند پرداخت.

Currently unrated
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions