اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1395 / 11 / 4 اعضای هیئت داوران اولین جشنواره بین المللی کارتون مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی معرفی شدند


ایران کارتون:

بنا بر اعلام دبیرخانه این جشنواره آقایان حسین رحیم خانی، جلال پیرمرز آباد، محمدرضا ثقفی و عباس ناصری از ایران به همراه پل لورس از لوکزامبورگ، حسین چکمام از قبرس و عمر چام از ترکیه به قضاوت اثار رسیده خواهند پرداخت.

آثار برای داوران خارجی ارسال گردیده تا رای آنها از طریق اینترنت دریافت و در هفته دوم بهمن ماه نشست داوران ایرانی در محل شرکت گاز استان البرز و داوری نهایی آثار انجام خواهد شد.

آیین اختتام و اهدای جوایز این جشنواره بیستم بهمن ماه در کرج برگزار می گردد.


ایران کارتون:

بنا بر اعلام دبیرخانه این جشنواره آقایان حسین رحیم خانی، جلال پیرمرز آباد، محمدرضا ثقفی و عباس ناصری از ایران به همراه پل ...

Currently unrated
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions