اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1394 / 10 / 22 آموزش کاریکاتور در کرمانشاه


ایران کارتون:

خانه کاریکاتور حوزه هنری استان کرمانشاه شاهد برپایی دوره های آموزشی کاریکاتور، طراحی شخصیت و ... می باشد.


ایران کارتون:

خانه کاریکاتور حوزه هنری استان کرمانشاه شاهد برپایی دوره های آموزشی کاریکاتور، طراحی شخصیت و ... می باشد.

Currently unrated


مطالب مرتبطخانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions