اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1395 / 4 / 23 آموزش کارتون و کاریکاتور در استان البرز


ایران کارتون:

آکادمی هنرهای تجسمی "مداد جادو" اقدام به برپایی دوره های آموزش کارتون و کاریکاتور با حضور جواد طریقی اکبر پور نموده است.


ایران کارتون:

آکادمی هنرهای تجسمی "مداد جادو" اقدام به برپایی دوره های آموزش کارتون و کاریکاتور با حضور جواد طریقی اکبر پور نموده است.

Current rating: 1


مطالب مرتبطخانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions